Společná kandidátka

V pondělí 8. února 2021 se konala 35. schůze představenstva. V souvislosti s rozhodnutím o svolání 8. sněmu, který by se měl uskutečnit 22. 10. 2021 v Clarion Congress Hotelu Prague v Praze 9, bylo zároveň rozhodnuto o zveřejnění společné kandidátky schválené představenstvem.

Jako vždy stávající představenstvo, jehož funkční období končí v roce konání sněmu, připravuje a schvaluje návrh kandidátů, kteří se budou ucházet o hlasy advokátů při nadcházejících volbách do představenstva. Společná kandidátka vzniká na základě návrhů členů představenstva, kteří zpravidla oslovují advokátky a advokáty, mající zájem svojí činností přispívat k fungování a dalšímu rozvoji Komory a kteří již Komoru podporovali prací v jiných orgánech či odborných sekcích.

Při koncipování aktuální 22členné společné kandidátky postupovalo představenstvo shodně a přihlédlo k tomu, aby v ní byly zastoupeny různé věkové skupiny, regiony i zástupci různých způsobů výkonu advokacie, v neposlední řadě přihlédlo i k odpovídající odborné erudici a dosavadnímu zájmu o činnost orgánů Komory.

O důvěru advokátů na 8. sněmu ČAK na podzim 2021 se pochopitelně mohou ucházet další advokátky a advokáti, kteří svou kandidaturu mohou předkládat, jakmile bude ve Věstníku ČAK publikována výzva k navrhování kandidátů. Všichni kandidáti pak dostanou po schválení a zveřejnění kandidátní listiny představenstvem srovnatelný prostor k prezentaci svých programů ve stavovských médiích ČAK.