Program

  • Budeme usilovat o to, aby advokacie zůstala i nadále nezávislou a vysoce respektovanou silou v rámci ČR.
  • Budeme i nadále usilovat o zachování advokátní stavovské samosprávy.
  • Budeme, jako již v minulosti, trvale bojovat proti snahám narušit advokátní mlčenlivost.
  • Budeme stále prosazovat svobodu a ochranu advokáta při poskytování právního poradenství.
  • Budeme s ještě větší intenzitou trvat na tom, že právní služby mohou v ČR poskytovat jen členové advokátního stavu.
  • Budeme nekompromisně vystupovat proti zvyšující se kriminalizaci činnosti advokátů.