JUDr. Monika Novotná

narozena 1966


 • v advokacii od 1989 (advokát 1995)
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2020 – 2021 místopředsedkyně představenstva
 • 2017 – 2019 členka představenstva
 • 2013 – 2017 členka kontrolní rady


NA KANDIDÁTKU NAVRŽENA

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • problematice hospodaření ČAK a legislativní činnosti v oblasti veřejného práva

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • transparentní hospodaření ČAK
 • podpora žen, zejména mladých maminek vykonávajících advokacii
 • podpora regionálních advokátů při jednáních v Praze a Brně (poskytnutí prostor v budovách ČAK)
 • efektivní zkoušky advokátních koncipientů ( možnost využití PC a systémů právních informací při písemných zkouškách)
 • prohloubení vzdělávání koncipientů v oblasti stavovských předpisů
 • celoživotní vzdělávání advokátů
 • možnost certifikované specializace advokáta v konkrétním právním oboru
 • aktivní účast ČAK v legislativním procesu

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení