Mgr. Pavel Kopa

narozen 1982


 • v advokacii od 2007
 • region Brno


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2017 – 2021 člen kontrolní rady

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • ochraně zákonné mlčenlivosti advokáta
 •  zlepšení mediálního obrazu ČAK ve vztahu k veřejnosti

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • digitalizace poskytování právních služeb
 • komunikace ČAK s advokáty v regionech
 • dohled nad činností pobočky ČAK v Brně
 • ukončení prohlídek a kontrol advokátů při vstupu do soudních budov
 • spolupráce s právnickými fakultami

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení