Mgr. Hana Gawlasová

narozena 1972


 • v advokacii od 1997 (advokát 2001)
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2017 – 2021 členka kontrolní rady


NA KANDIDÁTKU NAVRŽENA

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • podpoře žen – advokátek a koncipientek – při výkonu advokacie

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • vzdělání, rozvoj a vedení advokátních koncipientů
 • vzdělání a rozvoj advokátů
 • mezioborová spolupráce advokátů a jiných právnických profesí
 • modernizace informačních systémů, které jsou k dispozici advokátům
 • vytvoření systému know-how dokumentů a procesů dostupných advokátům
 • transparentnost (procesů) komory vůči advokátům a odborné veřejnosti

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení