Mgr. František Korbel, Ph.D.

narozen 1976


 • v advokacii od 2001 (advokát 2004)
 • region Praha, Tábor


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • od 2016 člen sekce pro veřejné právo
 • od 2014 poradce v oblasti legislativy
 • od 2009 školitel
 • 2007 – 2013 náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu a informatiku
 • od 2006 člen Legislativní rady vlády

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • legislativa (umím a chci využít zkušenosti z mého 15letého působení v legislativě)
 • vztahy s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci (stará láska nerezaví)
 • elektronizace, e-Government, e-Commerce (jsem spoluautorem posledních dvou zákonů roku v soutěži společnosti Deloitte www.zakonroku.cz – zákona o právu na digitální služby a zákona o elektronické bankovní identitě a chci je implementovat)
 • marketing a PR (dobré věci se musí umět prodat)

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • aktivní ovlivňování a zlepšování legislativního procesu a obsahu navrhovaných předpisů z oblasti veřejného i soukromého práva
 • účast v pracovních skupinách Ministerstva spravedlnosti (procesní předpisy, doručování, e-justice) a Ministerstva vnitra (zákon o právu na digitální služby, nařízení eIDAS)
 • všestranné prosazování rozšíření možností elektronického jednání a elektronizace úkonů a agend včetně digitalizace spisů a nabídky digitálních služeb pro advokáty, včetně práva vzdáleného nahlížení do spisu pro advokáty
 • systémový tlak Komory na zvyšování nabídky digitálních služeb ze strany orgánů veřejné moci a poptávky po realizaci práv podle zákona 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, na jehož sepsání jsem se podílel, pro advokáty
 • implementace nové možnosti nahrazení úředně ověřeného elektronického podpisu advokáty (§ 6 zákona 12/2020 Sb.)
 • rozšíření možnosti autorizované konverze písemnosti pro advokáty i bez souvislosti s konkrétní právní službou
 • digitalizace interních agend Komory
 • modernizace a digitalizace vzdělávání, přípravy na advokátní zkoušky a nabídky informačních aktivit pro advokáty
 • marketing a propagace témat Komory dovnitř i navenek, budování dobrého jména a odborného respektu ČAK
 • využití rozsáhlých zkušeností a kontaktů při tvorbě práva v ústředních orgánech státní správy, vlády a Parlamentu
 • obrana tradičních zájmů advokacie a právního státu – nezávislost advokacie, základní právo na efektivní právní pomoc, pomoc potřebným, pro bono
 • CSR – společenská odpovědnost advokátů a Komory

 

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení