Mgr. Daniel Mika

narozen 1986


 • v advokacii od 2015
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 

 • 2017 – 2021 náhradník představenstva

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • modernizaci komory a advokacie obecně, především v digitálním prostředí

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • komora nejen jako úředník, ale také jako poskytovatel služeb pro advokáty
 • zefektivnění chodu komory, např. formou agilního řízení
 • všeobecná elektronická komunikace s komorou
 • zlepšení mediálního obrazu a komunikace komory vůči veřejnosti i advokátům
 • posílení hlasu a pozice advokátů v legislativním procesu aneb „ach ten tarif“
 • absolutní transparentnost závazků komory, tj. advokátům přístupný registr smluv, v nichž komora vystupuje jako smluvní strana (samozřejmě s ohledem na GDPR)
 • absolutní transparentnost hospodaření komory, resp. jeho podrobné rozklíčování
 • decentralizace konaní sněmu, popř. voleb do orgánů komory, ať již prostřednictvím elektronických nástrojů nebo zavedením „volebních okrsků“

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení