Mgr. Lukáš Trojan

narozen 1971


 • v advokacii od 1995
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 •  2017 – 2021 místopředseda kontrolní rady
 •  2013 – 2017 člen kontrolní rady


NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • stavovská a trestní legislativa, spolupráce s justičními orgány, mlčenlivost advokáta, ČAK jako servis pro advokáty

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • modernizovat Advokátní tarif
 • pokračovat v práci na změnách trestního zákoníku, trestního řádu a souvisejících předpisech
 • prosadit rekodifikaci překonané legislativy upravující odposlechy advokáta tak, aby zákonná úprava reálně chránila komunikaci klientů s advokátem při poskytování všech právních služeb
 • prosadit zavedení obligatorní zálohové platby v případech ex offo
 • zprůhlednit systém přidělování ex offo obhajob u jednotlivých soudů (konec prozvánění)
 • vytvořit a publikovat Sbírku kárných rozhodnutí a stanovisek (zelená sbírka)
 • dokončit projekt upuštění od diskriminačních prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov
 • znovuzavést prezenční vícedenní školení advokátních koncipientů
 • zřídit Smírčí soud pro spory mezi advokáty
 • vytvořit mobilní aplikaci ČAK

 

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení