JUDr. Robert Němec, LL.M.

narozen 1972


 • v advokacii od 1995
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2015 – 2021
   • místopředseda představenstva (legislativa)
   • předseda sekce civilního práva
   • zkušební komisař v oboru obchodního práva.
 • 2013 – 2015 člen představenstva
 • 2009 – 2013 člen kontrolní rady


NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • legislativní činnosti v oblasti civilního a procesního práva
 • účasti ČAK v mezinárodních advokátních organizacích, budování a upevňování bilaterálních vztahů s advokátními komorami v rámci EU a v mezinárodním měřítku, efektivnímu řízení agend ČAK a digitalizaci právních služeb

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • moderní, efektivní a nezávislá advokátní komora jako samosprávná stavovská organizace
 • prosazování práva na právní pomoc a důvěrnost vztahu s klientem
 • aktivní účast ČAK na legislativním procesu
 • využívání moderních informačních technologií a digitalizace na ČAK
 • umožnění využívání moderních informačních technologií advokáty
 • zajištění vzdělávání advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání advokátů
 • zajištění objektivní, praktické a relevantní advokátní zkoušky s využitím informačních technologií
 • soustavné vylepšování mediálního obrazu advokacie přispívat k posilování unikátního postavení advokacie v rámci justice
 • podpora zapojení advokátů do stavovského života
 • aktivní účast v mezinárodním a evropském advokátním životě

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení