JUDr. Radim Miketa

narozen 1967


 • v advokacii od 1989
 • region Ostrava


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2019 – 2021 místopředseda představenstva
 • 2017 – 2021 předseda výboru pro výchovu a vzdělávání
 • 2013 – 2021 předseda výboru regionálních představitelů
 • 2005 – 2021 člen představenstva


NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • výchově a vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů
 • rozvoji a posílení advokátního života v regionech

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • optimalizace využití sociálního fondu pro potřeby advokátů
 • další modernizace celoživotního vzdělávání advokátů a zvýšení finanční motivace pro jeho absolventy
 • posílení a rozvoj vzdělávacích, sportovních a společenských akcí v regionech s adekvátním ekonomickým zabezpečením
 • optimalizace výchovného a vzdělávacího procesu advokátních koncipientů
 • modernizace advokátních zkoušek
 • zatraktivnění stavovského života, zejména pro mladé advokáty a advokátky
 • aktivní účast Komory při tvorbě nových procesních řádů, vč. povinného zastoupení advokátů v určitých řízeních
 • prosazovat legislativu efektivně postihující neoprávněné poskytování právních služeb

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení