JUDr. Petr Toman, LL.M.

narozen 1962


 • v advokacii od 1984
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2017 – 2021 náhradník představenstva
 • 2015 – 2021 zakládající člen a člen prezidia Unie obhájců, z.s.
 • 2006 – 2021 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
 • 2006 – 2021 předseda redakční rady Bulletinu advokacie
 • 2005 – 2021 člen Výboru pro vnější vztahy, od roku 2017 jeho předseda


NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • vnější vztahy, mediální politika, samospráva, legislativa

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • sebevědomá, silná a noblesní advokacie v turbulentní době
 • obrana důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem na všech frontách
 • podpora projektů zajišťujících širší informovanost advokátů i veřejnosti o činnosti komory a jednotlivých advokátů
 • rozšíření servisních činností komory pro každého advokáta
 • podpora širšího zapojení advokátů do činnosti komory
 • otevření diskuse o novém Etickém kodexu advokátů
 • podpora změn pravidel výkonu advokacie (paralegal, provize za zprostředkování mandátu, řešení konfliktu zájmů, informovaný souhlas klienta)
 • zavedení možnosti elektronické identifikace klientů pro potřeby on-line služeb prostřednictvím nových webových stránek ČAK

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení