JUDr. Petr Poledník

narozen 1951


 • v advokacii od 1976
 • region Brno


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2002 – 2021 člen představenstva ČAK
 • 2005 – 2019 místopředseda ČAK
 • 1999 – 2002 náhradník představenstva ČAK
 • 1993 – 1999 člen kárné komise ČAK

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • součinnost s pobočkou ČAK v Brně
 • navázání na dosavadní výkon funkce předsedy smírčí komise

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • udržování a prohloubení kontaktů s advokátními komorami východní Evropy
 • pořádání (online) konferencí (např. právě s kolegy se zahraničních advokátních komor, jakož i Konference o historii advokacie)
 • plnění úkolů ad hoc uložených představenstvem

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení