JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

narozen 1975


 • v advokacii od 2005
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2017 – 2021 člen kontrolní rady

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • vnější vztahy – komunikace a vystupování komory navenek
 • vnitřní vztahy – komunikace a vystupování komory vůči svým členům

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • zajištění kvalitního servisu pro advokáty a advokátní koncipienty, včetně rozšíření a modernizace systému vzdělávání
 • důraz na transparentnost – snadno dostupné informace o hospodaření ČAK a veřejné zápisy z jednání představenstva
 • aktivní vystupování a zapojení ČAK v rámci legislativního procesu
 • posilování spolupráce s ostatními profesními organizacemi
 • snaha o navození takového stavu, kdy na základě celkové činnosti ČAK žádný z jejích členů nebude brát úhradu ročního příspěvku na činnost komory jako nutné zlo

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení