JUDr. Michal Žižlavský

narozen 1961


 • v advokacii od 1991
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2009 – 2021 člen představenstva
 • 2009 – 2021 předseda sekce pro insolvenčního právo

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • transparentní legislativní lobbing (důraz na záruky svobodného a nezávislého výkonu advokacie)
 • využití nových medií (propagace hodnot právního státu jako alternativy plutokracie nebo anarchie, kultivace právního prostředí jako platformy pro kvalitní výkon advokacie)
 • postavení advokáta v insolvenčním řízení (finanční zajištění práva chudých na právní pomoc advokáta z veřejných zdrojů, výkon funkce insolvenčního správce v rámci činnosti související s výkonem advokacie)

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • zachování veřejné správy na úseku advokacie v rukou ČAK (samospráva je podmínkou nezávislosti)
 • rozvoj konstruktivních vztahů napříč právnickými profesemi
 • podpora sebevědomého profesního vystupování advokátů jako nezávislých garantů práv lidí a firem (pojistka proti zneužití systému)
 • ochrana advokátů před protiprávními zásahy veřejné moci
 • profesionalizace širší justice jako nástroj na zvýšení efektivity
 • posílení role advokátů v nových procesních předpisech (právo na právní pomoc bez reálných záruk žádným právem není)
 • legislativní úprava distanční účasti na sněmu a elektronického referenda
 • moderní informační systém pro advokáty (snadno dostupné informace o činnosti a hospodaření ČAK)
 • podpora všech platforem pro vzájemnou výměnu názorů a otevřenou diskusi o aktuálních otázkách výkonu advokacie v 21. století

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení