JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

narozena 1963


 • v advokacii od 1995
 • region Olomouc


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2009 – 2021 členka představenstva
 • 2006 – 2021 regionální představitelka ČAK pro region Střední Morava


NA KANDIDÁTKU NAVRŽENA

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • výkon advokacie v regionech
 • advokát – insolvenční správce a jeho činnost v insolvenčním oboru
 • hospodaření ČAK

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • odstranění nerovností v oblasti sociálního zabezpečení rodičů vykonávajích advokacii jako OSVČ (pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku)
 • vzdělávání advokátů, zejména v regionech s využitím moderních technologií
 • rozšíření působnosti regionálních představitelů
 • zachování tradičních hodnot advokacie

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení