JUDr. Jiří Všetečka

narozen 1963


 • v advokacii od 1992
 • region Hradec Králové


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2005 – 2021 náhradník představenstva
 • 2005 – 2021 člen Sekce pro advokátní právo
 • 2005 – 2021 člen Sekce pro veřejné právo

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • rozvoji a posílení prestiže advokacie na místní úrovni
 • postavení advokáta ve správních procesech s odpovídající odměnou

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • využití IT techniky k možnosti centrálního informačního portálu pro prezentaci advokátů ve srovnatelných parametrech
 • rozvoj vzdělávacích programů v regionech s ekonomickým zajištěním
 • prosazování rozšíření advokátního procesu ve vybraných druzích řízení a povinného zastoupení advokátem
 • prosazování advokacie jako nezbytného prvku efektivního, vyváženého a spravedlivého justičního systému
 • zhodnotit možnost zřízení knihovny  s dálkovým přístupem pro advokáty

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení