JUDr. Jiří Novák

narozen 1979


  • v advokacii od 2003 (advokát 2007)
  • region Praha a Olomouc


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

  • 2013 – 2021 člen Kárné komise ČAK
  • člen sekce pro právo Evropské unie, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
  • člen sekce pro IT a GDPR
  • člen delegace u Rady Evropských advokátních komor (CCBE) a předseda výboru CCBE pro IT právo

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

  • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

  • elektronizaci justice a advokacie

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

  • rozvoj mezinárodních vztahů ČAK

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení