Mgr. Jakub Vepřek

narozen 1979


 • v advokacii od 2006
 • region Ostrava


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2018 úspěšná spolupráce s regionálními představiteli na severní Moravě ve věci upuštění od prohlídek advokátů při vstupu do budov soudů
 • 2018 – 2021 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů


NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • trestněprávní oblasti
 • ochraně zájmů advokátů před protiprávními zásahy veřejné moci

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • respekt k výkonu „drobné“ a regionální advokacie, servis ČAK v souvislosti s narůstajícími legislativními požadavky na výkon advokacie
 • odstranění bariér mezi právnickými profesemi, vytvoření vhodných platforem pro vzájemné setkávání zástupců jednotlivých právnických profesí a sdílení zkušeností
 • ochrana autonomní správy advokacie před zásahy zvenčí
 • ochrana vztahu důvěrnosti mezi advokátem a klientem
 • zvýšení povědomí členů advokátního stavu o působnosti ČAK a jejích orgánů

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení