JUDr. Antonín Mokrý

narozen 1957


 • v advokacii od 1980
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 

 • 2017 – 2021 člen představenstva (mezinárodní činnost)
   • předseda sekce pro mezinárodní právo a právo EU
   • vedoucí české delegace v CCBE
 • 2018 prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
 • 2015 – 2017 vice-prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
 • 2009 – 2013 člen a místopředseda ČAK (mezinárodní činnost)
   • předseda sekce pro mezinárodní právo a právo EU
   • zkušební komisař pro uznávací zkoušky a pro zkoušky mediační
 • 2005 – 2009 člen představenstva (mezinárodní činnost)

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • řízení agendy ČAK v oblasti mezinárodní, zejména upevnění jejího zapojení v evropských strukturách (CCBE)
 • obrana a podpora principů právního státu a západní orientace české advokacie
 • transparentnost činnosti Komory a podpora zapojení širšího okruhu advokátů do jejích aktivit

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • efektivní zapojení advokacie do procesu digitalizace justice (např. elektronický spis, on-line soudní jednání) s akcentem na zachování procesních záruk účastníků řízení
 • posílení relevantního lobbingu v oblasti legislativy
 • rozdělování advokacie na velkou („moderní“) a malou („tradiční“) je zavádějící a ve výsledku může být kontraproduktivní
 • aktivní účast Komory při tvorbě nových procesních řádů včetně povinného zastoupení advokátů v co nejširším počtu řízení
 • zavedení pravidelných on-line videokonferencí s advokáty v regionech
 • modernizace advokátních zkoušek, vzdělávání koncipientů a podpora celoživotního vzdělávání advokátů se zavedením širšího spektra motivačních prvků včetně možností certifikované specializace

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení